Gesprekken voor Beter: zingeving als antwoord op verlies, ziekteverzuim en personeelsverloop

Gesprekken voor Beter geeft begeleiding, advies,  workshops en trainingen aan bedrijven en particulieren rondom de volgende onderwerpen:

  • Werk, zingeving en loopbaanvraagstukken
  • Verlies, rouw en levensvragen
  • Re-integratie
  • Preventie ziekteverzuim
  • Preventie personeelsverloop
  • Samenwerken

Kennis uit de geesteswetenschappen en psychologie vormt de basis waarmee aan de mentale gezondheid, inzetbaarheid en motivatie van mensen wordt gewerkt. Het doel is het ervaren van zingeving en het beperken en voorkomen van uitval en verloop. 

Zullen we nader kennis maken? 

Contact opnemen is de eerste stap.
Bel met 06-12754839 of mail vrijblijvend naar judith@gesprekkenvoorbeter.nl voor
meer informatie.

Verlies, rouw en levensvragen

Hoe ga je om met het verlies van een dierbare, je gezondheid, plezier in het werk of een relatie? Vind antwoord op je vragen over je leven of je werk. 

Werk, zingeving en loopbaanvraagstukken

Hoe ga je om met stress, ontslag, burn-out, conflicten, de samenwerking of het ervaren van zinloosheid op het werk? Vind antwoord op je loopbaanvraagstukken.

Workshops particulier

Mensen hebben meer overeenkomsten dan verschillen. Tijdens de workshops deel je verhalen, ervaar je erkenning en herkenning en word je geïnspireerd door anderen. 

Binden en boeien met zingeving

Betekenisvol werk biedt kansen om je medewerkers aan je organisatie te binden. Hoe geef je zingeving een plek in je organisatie? Hoe ga je – op verschillende niveaus – het gesprek aan over wat zinvol is en wat niet? Verkrijg inzicht in de bronnen van zingeving van je medewerkers.

Verlies op de werkvloer

Je grootste kapitaal zijn je medewerkers. Levensgebeurtenissen als ziekte, het overlijden van een dierbare, scheiding, burn-out of het ervaren van zinloosheid kunnen grote impact hebben. Zorg dat je medewerkers niet uitvallen of op een goede manier kunnen terugkeren.

Workshops en trainingen zakelijk

De workshops leiden tot verbetering van de veerkracht, inzetbaarheid, motivatie en verbondenheid van medewerkers. Het doel is het beperken en voorkomen van uitval en verloop. De trainingen zijn er voor professionals die zingeving een essentiële rol willen geven in organisaties.